Rozmowy telefoniczne

0 Comments

CRM2 daje możliwość nawiązania połączenia telefonicznego bezpośrednio z poziomu kartoteki klienta przez wykorzystanie podłączenia do centrali telefonicznej VoIP.  W trakcie rozmowy lub po jej zakończeniu umożliwia zadekretowanie zdarzenia z automatycznym przypisaniem do kartoteki klienta wraz z krótką informacją o treści rozmowy i dołączoną rozmową z możliwością odsłuchania. Jeżeli klient istnieje w bazie, system automatycznie przypisze rozmowę do tego kontrahenta.

Dzięki modułowi możliwa jest współpraca pomiędzy CRM2 a centralą telefoniczną wykorzystywaną w firmie – wszelkie rozmowy telefoniczne stają się automatycznie elementami procesów CRM2

Wraz z modułem rozmów głosowych CRM2 oferuje pełny pakiet korzyści:
• Identyfikacja numeru przychodzącego
• Nagrywanie połączeń
• Archiwizacja nagranych połączeń
• Automatyczne lub ręczne skojarzenie z kartoteką Klienta

Categories: