Obsługa zdarzeń

0 Comments

Obsługa zdarzeń to bardzo uniwersalny moduł, który umożliwia dodawanie do systemu zdarzeń związanych z obsługą klienta. Użytkownik CRM2 może definiować typy zdarzeń, np. spotkanie z klientem. W zależności od wykupionych modułów CRM2 mogą to być  również zdarzenia automatyczne typu telefon, email, chat, zapytanie. Zdarzenia te tworzone są przez CRM2 automatycznie w momencie wykonania a następnie przypisywane są do kartoteki Klienta.

Moduł ten usprawnia komunikację z klientem jak również porządkuje przepływ informacji między pracownikami działu obsługi klienta.

Categories: