IDEALNA OBSŁUGA KLIENTA

0 Comments

CRM2 w jednym miejscu gromadzi wszystkie wydarzenia związane z Twoim klientem: korespondencję mailową i sms-ową, rozmowy telefoniczne, spotkania i inne zdarzenia. Dzięki temu, nawet nowy pracownik działu obsługi klienta jest w stanie sprawnie przejąć opiekę nad klientami, wykorzystując zgromadzoną o nich wiedzę w systemie: przeglądając treści maili, chatów czy też odsłuchując nagrania rozmów telefonicznych.

Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes ma świadomość, że wymagania klientów stale rosną a sami klienci uważają za naturalną najwyższą jakość obsługi. Często jakość obsługi jest bowiem ważniejsza nawet od cech samego produktu. Każdy, kto ma kontakt z obsługą klienta musi więc dążyć do najwyższej jakości obsługi.

Liczy się czas, szybka reakcja, wielokanałowa zintegrowana obsługa, indywidualne traktowanie i dobry kontakt z pracownikiem obsługi. Aby nawiązać dobrą relację z klientem niezbędna jest wiedza o nim. Wiedza, którą często przedsiębiorstwo posiada, ale która zazwyczaj jest rozproszona. Wiedza ta powinna być zgromadzona w jednym miejscu i dostępna dla wszystkich pracowników działu obsługi klienta.

 

Categories: